NEWS

NEWS

Các ứng dụng bô xít nung

Bôxit nung được sản xuất bằng cách nung kết / nung sắt thấp, kiềm thấp có chứa bôxit thô ở nhiệt độ 1600 – 1800 độ C. Trong quá trình nung này, các pha khoáng chất chịu lửa cao corundum và mullite được hình thành. Do đó bô xít nung là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất vật liệu chịu lửa định hình và không định hình cho ngành thép, xưởng đúc, thủy tinh, xi măng. Bô xít nung có sẵn “chạy lò” tức là chưa nghiền hoặc nghiền nhỏ và ở dạng bột nghiền bi theo yêu cầu của khách hàng, ở dạng số lượng lớn hoặc đóng bao.

Ứng dụng cho bô xít nung:

– chất trợ dung hàn
– xây dựng đường
– xử lý xỉ trong ngành thép
– sản xuất alumin nung chảy nâu
– sản xuất bông khoáng
– sản xuất xi măng alumin cao

Scroll to Top