Bauxite nung thu được bằng cách nung (gia nhiệt) Bauxite cao cấp của Trung Quốc ở nhiệt độ cao (từ 850 oC đến 1600 oC). Điều này loại bỏ độ ẩm, do đó làm tăng hàm lượng alumin. So với hàm lượng alumin trong Bauxite thô khoảng 57% đến 58%, Bauxite nung có hàm lượng alumin từ 82% đến 86%. Việc gia nhiệt được thực hiện trong lò quay. Quá trình nung được thực hiện ở các nhiệt độ khác nhau, từ 850 oC đến 1600 oC, tùy thuộc vào ứng dụng của khách hàng — Sicheng xuất khẩu Bauxite nung của Trung Quốc cho các ứng dụng khác nhau, gạch chịu lửa, vật liệu mài mòn, đánh bóng thép, v.v.

Showing 1–12 of 18 results

Scroll to Top